Domů » Tyregrip

Tyregrip

Charakteristika:

Nejkvalitnější bezpečnostní protismyková úprava jejíž aplikací na komunikacích se zvyšuje hodnota součinitele tření na nebezpečných úsecích.

Přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu snížením počtu dopravních nehod a zklidňuje dopravu na místních komunikacích. 

Kromě základní funkce úpravy – zvýšení drsnosti a tím zkrácení brzdné dráhy, zlepšuje stabilitu vozidel v nebezpečných úsecích a opticky na tyto úseky upozorňuje. Zvyšujeme adhezi kol při styku s vozovkou a tím zvyšujeme bezpečnost silničního provozu.

Protismykový systém je schopen odolávat velkému dopravnímu zatížení a je složen z modifikované epoxidové pryskyřice (jako pojiva) a abraziva (jako zdrsňujícího kamene).

Použití:

Příkladným využitím zkrácení brzdné dráhy je aplikace před přechody pro chodce, před příjezdy ke kruhovým křižovatkám, nebezpečným křižovatkám, před zastávky MHD apod.

Příkladným využitím zlepšení příčné stability je aplikace v nebezpečných zatáčkách nebo na sjezdových rampách.

Zpracování:

Snadné zpracování díky optimálnímu tvaru zrna a vysoké kvalitě. Pokyny pro aplikaci jsou uvedeny v technických listech výrobců pojiva.

Balení: 

Papírové pytle 25 kg

Skladování: 

Suchý sklad, na paletách.

Dostupnost: 

Skladem

aplikace Tyregrip

 

Máte zájem? Napiště nám!