– obsah NaHCO3 > 98%
– tvrdost 2,5 MOHS
– různé velikosti
– hustota: 1,4 g / cm3

více