– obsah SiO2 – 35% ; Al2O3 – 23% ; Fe2O3 – 33%
– granulace MESH 12 -120
– tvar zrna – hranatý
– tvrdost 8

více