Domů » Tryskání

Prohlédnout naše produkty

Tryskání

Tryskání, běžněji známé jako pískování, je operace nuceného pohánění proudu abrazivního materiálu proti povrchu pod vysokým tlakem za účelem úpravy povrchu:

– čištění povrchu různých materiálů

– úpravu povrchu na předepsanou drsnost

– odstranění koroze, nánosů barev a usazenin nebo rzi

– odstranění okují

– matování nebo leštění povrchu

– zpevňování povrchu kuličkováním (Shot peening)

Technika tryskání

Tryskání se provádí pomocí mobilního nebo stacionárního tryskacího zařízení (tryskací komory). Trysky jsou různých tvarů, velikostí a materiálů dle potřeb a požadovaného výsledku.

– tryskací kabiny pro suché nebo mokré tryskání

– mobilní tryskací zařízení – pro práci v terénu nebo malé dílenské provozy 

Tryskací média

Jako tryskací média se používají nekovové nebo kovové tryskací materiály. Výběr tryskacího materiálu volíme podle druhu materiálu otryskávaného povrchu a na požadovaném výsledku tryskání (leštění, zdrsnění, vyhlazení).

Nabízíme Vám tyto tryskací média:

– křemičitý písek

– měděná struska (Polgrit – inertní abrazivo, náhrada za křemičitý písek)

– hnědý a bílý korund (nebo mix hnědého a bílého korundu)

– ocelový granulát

– ocelovou drť

– skleněnou balotinu

– přírodní granát – připravujeme

– karbid křemíku – připravujeme

– ocelový sekaný drát –  připravujeme

– ořechové skořápky – připravujeme

– plastová média – připravujeme

Křemičitý písek

Křemičitý písek jako nejčastější druh tryskacího materiálu. Je snadno dostupný, vykazuje dobré výsledky. Má tendenci se rozpadat a vytvářet prach, není doporučen pro tryskání v uzavřených prostorách.

Měděná struska – Polgrit

Abrazivo Polgrit je granulovaná struska z výroby mědi. Jedná se o chemicky neutrální materiál, který nereaguje s otryskávaným povrchem a nepůsobí sekundární korozi. Používá se jako alternativa za křemičitý písek, především u volného tryskání venku, kde již ve většině případů nedochází k její recyklaci tryskacího materiálu pro další použití zejména jako konečná úprava betonových částí budov, stropů, odstranění starých nátěrů, rzi, okují, vrstev umělých hmot.

Korund hnědý (oxid hlinitý)

Jedná se o jeden z nejtvrdších tryskacích materiálů. Obsahuje vysoký podíl oxidu hlinitého Al2O3, který zajišťuje jeho tvrdost a extrémně dlouhou životnost. Získává se tavbou bauxitu o teplotě cca 1800 ˚C a jeho postupném ochlazování.

Korund bílý (vysoce čistý oxid hlinitý)

Vhodný k tryskání nebo broušení ušlechtilé oceli nebo hliníku. Hranatý tvar zrn, drsnost a tvrdost ho řadí mezi nejagresivnější typy abraziv. Výroba probíhá elektrickou tavbou surovin vysoké čistoty v obloukových pecích při teplotě 2000˚C. Bílý korund má vyšší tvrdost než hnědý korund a o něco nižší houževnatost.

Ocelový granulát

Je vyroben ze speciálně upravené oceli. Používá se pro čištění, zpevňování povrchu a jeho příprava před dalšími úpravami. Ocelový granulát má kulatý tvar zrna, který zaručuje, že tryskaný povrch se očistí, ale nezdrsní. Je vhodný k čištění plechů, začištění svarů, příprava povrchu před lakováním, zinkováním, pro brokování betonu a zpevňování povrchu – shot peening, k čištění odlitků a forem,  vodních turbín, využití ve slévárenském a strojírenském průmyslu, atd. Je šetrný k tryskacímu zařízení. Používá zejména v metačích využívajících k tryskání metací kola.

Ocelová drť

Ocelová drť je jedním z nejúčinnějších abrazivních materiálů, která je vyrobena drcením speciálně tepelně upravených zrn granulátu. Nepravidelný a ostrohranný tvar zrna zajišťuje vysoký abrazivní účinek, který zajistí požadované očištění a zdrsnění povrchu. Ocelová drť se vyrábí ve třech tvrdostech a několika zrnitostech. Používá se zejména v tlakových kabinových tryskačích.

Balotina (skleněné mikrokuličky)

Používá se zvláště pro jemné tryskání, leštění, tryskání zejména nerezových dílů nebo jako finální úprava materiálu. Je vhodná pro tryskání v uzavřených tryskacích komorách s možností zpětné recyklace abraziva. Jedná se o chemicky stálý, inertní materiál – toxikologicky a ekologicky nezávadný. Důležitou vlastností je také nehořlavost, nevýbušnost a chemická nezávadnost. Balotinu lze skladovat neomezeně dlouhou dobu. Při vysoké vlhkosti vzduchu nabírají mikrokuličky vzdušnou vlhkost a materiál ztrácí svou sypkost.