Domů » Filtrace a aktivní uhlí

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí (adsorpční uhlí) je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových skořápek. Aktivní uhlí má pórovitou strukturu a velký vnitřní povrch (400–1 500 m2/g). Může adsorbovat široké spektrum látek. V závislosti na surovině a technologických podmínkách aktivačního procesu vznikají rozdílné struktury pórů a mechanické vlastnosti aktivního uhlí, které jsou vhodné pro nejrůznější aplikace.

Aktivní uhlí má výjimečné schopnosti vázat na svůj povrch řadu látek a tím je odstraňovat jak z kapalné, tak i plynné fáze.

 

Aktivní uhlí v praxi

Aktivní uhlí díky svojí pórovité struktuře zvládne zachytit z vody nebo ze vzduchu a plynů všechny nežádoucí odpadové látek, zbytky léčiv, pesticidů, rovněž chlór nebo zápach. Jedná se o skvělou filtrační jednotku, která je založena na uhlíkové bázi.

Aktivní uhlí se dá použít na různé účely od domácnosti po průmysl. Aktivní uhlí máme ve svých lékárničkách, nechybí ani například v akvaristice, objevuje se v kosmetických přípravcích. 

 

Druhy aktivního uhlí

 • Formované
 • Granulované
 • Práškové
 • Impregnované

Formované aktivní uhlí

Formované uhlí – toto uhlí má podobu válečků, jejichž délka tvoří minimálně dvojnásobek průměru. Filtrační podloží s formovaným aktivním uhlím vytváří menší odpor vzduchu než podloží stejné výšky s granulovaným uhlím. Proto také se tento typ uhlí uplatňuje především u filtrace a ventilace vzduchu a plynů.

K nejvýznamnějším použitím patří:

 • redukce těkavých organických látek (VOC)
 • čištění reakčních plynů od znečišťujících látek různého druhu
 • ochrana dýchacích cest
 • dezodorizace vzduchu, např. překládacích hal odpadu nebo prostorů čističek odpadních vod
 • znovuzískání organických sloučenin
 • čištění zemního plynu a bioplynu

Formované aktivní uhlí

Formované uhlí – toto uhlí má podobu válečků, jejichž délka tvoří minimálně dvojnásobek průměru. Filtrační podloží s formovaným aktivním uhlím vytváří menší odpor vzduchu než podloží stejné výšky s granulovaným uhlím. Proto také se tento typ uhlí uplatňuje především u filtrace a ventilace vzduchu a plynů.

K nejvýznamnějším použitím patří:

 • redukce těkavých organických látek (VOC)
 • čištění reakčních plynů od znečišťujících látek různého druhu
 • ochrana dýchacích cest
 • dezodorizace vzduchu, např. překládacích hal odpadu nebo prostorů čističek odpadních vod
 • znovuzískání organických sloučenin
 • čištění zemního plynu a bioplynu

  Granulované aktivní uhlí

  Granulované uhlí – granulky aktivního uhlí mají nepravidelný tvar. Toto uhlí se zpravidla využívá k čištění kapalin, granulované uhlí s větší velikostí zrn se uplatňuje také při čištění vzduchu.

  Použití granulovaného aktivního uhlí:

  • čištění pitné vody v úpravnách vod 
  • odstraňování zbytkového chlóru a ozónu
  • čištění splašků
  • odstraňování organických sloučenin při procesu remediace vod a půdy
  • odbarvení potravinářských výrobků (cukr, glukóza)
  • čištění parafínu a farmaceutického glycerinu

   Práškové aktivní uhlí

   Práškové uhlí – jde o aktivní uhlí, jehož zrnitost je v setinách milimetru. Používání aktivního uhlí tohoto typu vyžaduje obvykle využívání speciálních systémů dávkování. 

   Použití:

   • úprava pitné vody 
   • odstraňování organických sloučenin v čistírnách odpadních vod
   • odbarvování chemických a potravinářských produktů
   • odstraňování dioxinů, furanů a rtuti z plynů vznikajících během tepelného zpracování odpadu

   Impregnované aktivní uhlí

   Impregnované uhlí – jedná se o klasické aktivní uhlí, jehož povrch je pokryt příslušnou chemickou sloučeninou (impregnátem). Výběr vhodné aktivní látky umožňuje využívání jevu chemisorpce k zvýšení efektivnosti reakce. Impregnované uhlí se využívá především k odstraňování neorganických složek z daného prostředí.

   Použití:

   • čištění bioplynu od sirovodíku
   • čištění zemního plynu od rtuti
   • dezodorizace vzduchu od pachotvorných sloučenin
   • adsorpce čpavku, kyselých složek z plynu (SO2, H2S, HCN)
   • úprava pitné vody stříbrnými solemi