Domů » Filtrace a aktivní uhlí

Prohlédnout naše produkty

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí (adsorpční uhlí) je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových skořápek. Aktivní uhlí má pórovitou strukturu a velký vnitřní povrch (400–1 500 m2/g). Může adsorbovat široké spektrum látek. V závislosti na surovině a technologických podmínkách aktivačního procesu vznikají rozdílné struktury pórů a mechanické vlastnosti aktivního uhlí, které jsou vhodné pro nejrůznější aplikace.

Aktivní uhlí má výjimečné schopnosti vázat na svůj povrch řadu látek a tím je odstraňovat jak z kapalné, tak i plynné fáze.

 

Aktivní uhlí v praxi

Aktivní uhlí díky svojí pórovité struktuře zvládne zachytit z vody nebo ze vzduchu a plynů všechny nežádoucí odpadové látek, zbytky léčiv, pesticidů, rovněž chlór nebo zápach. Jedná se o skvělou filtrační jednotku, která je založena na uhlíkové bázi.

Aktivní uhlí se dá použít na různé účely od domácnosti po průmysl. Aktivní uhlí máme ve svých lékárničkách, nechybí ani například v akvaristice, objevuje se v kosmetických přípravcích. 

 

Druhy aktivního uhlí:

– Formované

– Granulované

– Práškové

– Impregnované

Formované aktivní uhlí

Formované uhlí – toto uhlí má podobu válečků, jejichž délka tvoří minimálně dvojnásobek průměru. Filtrační podloží s formovaným aktivním uhlím vytváří menší odpor vzduchu než podloží stejné výšky s granulovaným uhlím. Proto také se tento typ uhlí uplatňuje především u filtrace a ventilace vzduchu a plynů.

K nejvýznamnějším použitím patří:

– redukce těkavých organických látek (VOC)

– čištění reakčních plynů od znečišťujících látek různého druhu

– ochrana dýchacích cest

– dezodorizace vzduchu, např. překládacích hal odpadu nebo prostorů čističek odpadních vod

– znovuzískání organických sloučenin

– čištění zemního plynu a bioplynu

Granulované aktivní uhlí

Granulované uhlí – granulky aktivního uhlí mají nepravidelný tvar. Toto uhlí se zpravidla využívá k čištění kapalin, granulované uhlí s větší velikostí zrn se uplatňuje také při čištění vzduchu.

Použití granulovaného aktivního uhlí:

– čištění pitné vody v úpravnách vod 

– odstraňování zbytkového chlóru a ozónu

– čištění splašků

– odstraňování organických sloučenin při procesu remediace vod a půdy

– odbarvení potravinářských výrobků (cukr, glukóza)

– čištění parafínu a farmaceutického glycerinu

  Práškové aktivní uhlí

  Práškové uhlí – jde o aktivní uhlí, jehož zrnitost je v setinách milimetru. Používání aktivního uhlí tohoto typu vyžaduje obvykle využívání speciálních systémů dávkování. 

  Použití:

  – úprava pitné vody 

  – odstraňování organických sloučenin v čistírnách odpadních vod

  – odbarvování chemických a potravinářských produktů

  – odstraňování dioxinů, furanů a rtuti z plynů vznikajících během tepelného zpracování odpadu

  Impregnované aktivní uhlí

  Impregnované uhlí – jedná se o klasické aktivní uhlí, jehož povrch je pokryt příslušnou chemickou sloučeninou (impregnátem). Výběr vhodné aktivní látky umožňuje využívání jevu chemisorpce k zvýšení efektivnosti reakce. Impregnované uhlí se využívá především k odstraňování neorganických složek z daného prostředí.

   

  Použití:

  – čištění bioplynu od sirovodíku

  – čištění zemního plynu od rtuti

  – dezodorizace vzduchu od pachotvorných sloučenin

  – adsorpce čpavku, kyselých složek z plynu (SO2, H2S, HCN)

  – úprava pitné vody stříbrnými solemi