Domů » Frostgrip

Frostgrip

Charakteristika:

Protinámrazový a protismykový systém, jehož primární funkcí je eliminace vlivu ledových jevů na bezpečnost provozu.

Frostgrip je povrchová úprava vozovky vytvářející ostrou makrostrukturu povrchu díky optimální frakci drceného abraziva přilnutého k povrchu pomocí kvalitní dvousložkové reakční modifikované pryskyřice.

Povrch vozovky se systémem Frostgrip vytváří časovou prodlevu pro provedení zimní údržby. Díky hlubší makrostruktuře se opožďuje vznik námrazy i vznik náledí. Frostgrip zvyšuje drsnost povrchu nad standardně požadovanou hodnotu Fp ≥ 0,6 a tím snižuje nebezpečí smyku při vznikajícím náledí. Vytvořením makrostruktury v rozsahu 0,3 – 4 mm snižuje riziko smyku vozidla nejen při namrzání, ale i za mokra, kdy dochází k lepšímu odvodu vody mezi komunikací a pneumatikou než na neošetřené vozovce.

Zlepšením makrostruktury povrchu tak způsobujeme nesourodost námrazy. Vznikající námraza je zároveň méně konzistentní nežli na hladkém povrchu a projíždějícími vozidly je díky ostrosti struktury lépe narušována. Frostgrip omezuje množství a hustotu vodní mlhy vznikající za vlhka, a také vznik aquaplaningu.

Provedená úprava Frostgrip navíc i opticky upozorňuje řidiče na nebezpečí možnosti vzniku námrazy.

Použití:

Je primárně určen zejména na vozovky na mostech, nájezdových a sjezdových rampách křižovatek či úseky v okolí vodních toků. Tedy na specifická místa, která mají odlišnou tepelnou akumulaci a vodivost oproti přiléhajícímu zemnímu tělesu a vlivem proudícího vzduchu pod konstrukcí i vlivem odpařování vzdušné vlhkosti z konstrukce jsou chladnější a je zde vyšší pravděpodobnost vzniku námraz než v okolí.

Zpracování:

Snadné zpracování díky optimálnímu tvaru zrna a vysoké kvalitě. Pokyny pro aplikaci jsou uvedeny v technických listech výrobců pojiva.

Balení: 

Papírové pytle 25 kg

Skladování: 

Suchý sklad, na paletách.

Dostupnost: 

Skladem

aplikace Frostgrip na mostě

 

 

Máte zájem? Napiště nám!