Domů » M2130

M2130

Mozaiková dekorativní omítka

 

VLASTNOSTI:

mechanicky odolná
vodoopdpudivá , hydrofobní
jednoduše udržovatelná
omyvatelná a otěruvzdorná
odolná povětrnostním vlivům
odolná vůči kyselým dešťům a splodinám
možnost namíchání vlastních vzorů
paropropustná

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Hrubost: 1-1,6mm, dle plnění
Spotřeba: 3,5-4 kg/m2 při hrubosti 1-1,6mm, spotřeba je úměrně závislá na hrubosti zrna
Balení: 25 kg (po dohodě i jiné)
Složení: Speciální pojiva na čisté akrylátové bázi, barevné písky, přírodní vápence,chemikálie, plniva.
pH faktor: 8 – 9,5
Přilnavost betonu: [Mpa]: ≥ 1,4
Faktor difuzního odporu: sd ≤ 0,14 m
Skladování: Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C. Doba skladovatelnosti je 6 měsíců od datavýroby. Výrobek nesmí přemrznout!

POUŽITÍ:

Vápenocementové a cementové omítky, přírodní a umělý kámen, azbestocement apod. Všechny podklady musí být hladké, rovné, pevné, suché, vyzrálé, bez prachu, trhlinek a volně oddělitelných částí. Vždy je potřeba podklad dokonale očistit. U soklových ploch, zvláště tam, kde dosahuje sokl až na zem, se doporučuje jako podklad vodotěsná cementová omítka. Při nedostatečně izolovaných zdech a při vzlínající vlhkosti ve zdivu se použití MozaicSystem KS nedoporučuje.

MozaicSystem KS se nepoužívá na tepelně izolační a sanační omítky. U všech nestabilních a jinak nestandardních podkladů je potřeba odborně posoudit použití dekorativní omítky MozaicSystem KS.

V případě pochybností o kvalitě a vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem nebo prodejcem. Mozaikové omítky není dovoleno aplikovat na vodorovné plochy vystavené povětrnostním vlivům.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice. Stávající vrstvy odzkoušet na nosnost. Nenosné organické vrstvy je nutno beze zbytku odstranit Nenosné minerální vrstvy je nutno odstranit mechanicky. Klihové barvy důkladně omýt. Staré intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat a očistit. Podklad musí být vyzrálý (min. 28 dní, tj. pH nesmí být vyšší než 9), podklad je nutno napustit kontaktním penetračním nátěrem.

APLIKACE:

Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování.Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 12 hodinách, v extrémních případech i po několika dnech.

MozaicSystem KS se dodává připravený k přímému použití, jen je nutné výrobek nejprve důkladně rozmíchat pomalu běžícím rotačním míchadlem. Nanášíme na zaschlý penetrační nátěr. MozaicSystem KS vyžaduje dokonale rovný a hladký podklad. Nanáší se nerezovým hladítkem na tloušťku asi 1,5 násobku velikosti zrn. Vyhlazení se provádí opět nerezovým hladítkem ihned po nanesení MozaicSystem KS ještě před jeho zavadnutím. Nářadí je třeba průběžně umývat čistou vodou. Přechody struktur a barev v jedné ploše je možno vytvářet pomocí pásky.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech MozaicSystem KS nepoužívat!

NÁŘADÍ:

Nerezové hladítko, nerezová špachtle, zednická lžíce nerez, malířská štětka, váleček. Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky.
Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Příklady realizace:

Máte zájem? Napiště nám!