Domů » Hydroantracit

Hydroantracit

Co je filtrační antracit

Zcela přírodní produkt, antracit nejvyšší kvality těžený z hloubky okolo 1500 m. Materiál je ponechaný v přirozeném stavu, rozemletý a přesátý, s nesmírně vysokou tvrdostí a odolností vůči oděru. Přírodní antracit je do značné míry chemicky neutrální. Ve srovnání s jinými antracity má extrémně vysokou čistotu a vynikající odolnost proti otěru. Jednotlivá zrna jsou charakterizována ostrými hranami.

Použití filtračního antracitu

Používá se samostatně, nebo jako náplň vícevrstvého filtračního zařízení k účinnějšímu odstranění mechanických nečistot, k odstranění suspendovaných látek a zákalu při úpravě pitných nebo odpadních vod.

Používá se hlavně jako horní vrstva filtrační náplně pro vícevrstvé filtrace v otevřených nebo uzavřených filtrech s pevným ložem.

Vlastnosti:

Specifická hustota cca 1.40 – 1.45 g/cm³
Násypná hustota cca 700 kg/m³
Tvrdost                3 – 4 Mohs

Výhody a vlastnosti:

 • vysoká odolnost proti abrazi
 • výborná separace filtračních vrstev při zpětném promývání
 • nízká tendence ke shlukování
 • odolává vysokorychlostnímu proplachu bez vyplachování média
 • optimální oddělení filtračních vrstev při zpětném proplachu
 • dobrý záchyt i částeček s vysokou měrnou hmotností
 • žádná adheze ke sráženému železu, vápníku nebo manganu
 • žádné uvolňování kyseliny křemičité nebo těžkých kovů do vody
 • spolehlivá funkčnost při hodnotě pH od 3 do 12
 • vysoká retenční kapacita pro pevné sloučeniny
 • nízké tlakové ztráty
 • nízká počáteční filtrační odolnost
 • dlouhé filtrační cykly
 • vysoká filtrační rychlost
 • lepší kvalita filtrátu
 • nižší četnost promývání

Oblasti použití:

 • Filtrace zakalené studniční, jarní a povrchové vody
 • Filtrace pro chemické a / nebo biologické a / nebo katalytické železo a odstranění manganu
 • Filtrace surové vody zpracované vločkovými látkami
 • Filtrace dekarbonizované vody
 • Filtrace chladicí a procesní vody v průmyslu
 • Filtrace v úpravně vody v bazénech
 • Horní vrstva chemicky reagujících filtračních materiálů pro ochranu aktivní látky povrchů před znečištěním
 • Filtrace mechanicky / biologicky čištěných odpadních vod

Balení:

Big bag 1 m3, pytle 50 l.

Skladování:

Skladovat na chladném, suchém, dobře větratelném místě v původním obalu nebo v uzavřených kontejnerech. Nesmí přijít do styku teplem nebo otevřeným plamenem.

Máte zájem? Napiště nám!