Domů » Tryskání

Tryskání

Tryskání, běžněji známé jako pískování, je operace nuceného pohánění proudu abrazivního materiálu proti povrchu pod vysokým tlakem za účelem vyhlazení drsného povrchu, zdrsnění hladkého povrchu, tvarování povrchu nebo odstranění povrchových nečistot. K pohonu tryskacího materiálu se používá stlačený vzduch, nebo odstředivé kolo. 

Existuje několik variant s použitím různých médií; některé jsou vysoce abrazivní, zatímco jiné jsou mírnější. Nejabrazivnější je tryskání kovovými broky a pískem. Mírně abrazivní varianty zahrnují tryskání skleněnými kuličkami a tryskání plastovými médií, skořápkami ořechů a kukuřičnými klasy.  Mírnou verzí je sodablasting ( jedlou sodou) nebo tryskání ledem a tryskání suchým ledem.

Tryskání probíhá buď v komoře nebo za použití mobilního zařízení, ve kterém se mísí písek a vzduch. Směs prochází ruční tryskou, aby nasměrovala částice k povrchu nebo obrobku. Trysky jsou různých tvarů, velikostí a materiálů dle potřeb a požadovaného výsledku.

Media

Křemičitý písek jako nejčastější druh tryskacího materiálu. Je snadno dostupný a vykazuje dobré výledky. Má tendenci se rozpadat a vytvářet prach, obsluha se musí chránit.

Dalším běžným minerálním brusivem je granát. Granát je dražší než křemičitý písek, ale pokud se použije správně, nabídne ekvivalentní rychlost výroby a současně produkuje méně prachu a nehrozí žádná bezpečnostní rizika při požití prachu.

Drcené skořápky ořechů nebo ovocná jádra. Tato měkká brusiva se používají k zabránění poškození podkladového materiálu, například při čištění cihel nebo kamene, odstraňování grafitů nebo odstraňování povlaků z opravovaných desek plošných spojů.

Mezi syntetická brusiva patří vedlejší produkty výroby: měděná struska, niklová struska a uhelná struska, technicky připravená brusiva: oxid hlinitý, karbid křemíku nebo karborundum, skleněné kuličky, keramický brok / drť, recyklované výrobky a skleněná drť.

Vysoce abrazivní kovová abraziva jsou ocelový brok, ocelová drť, nerezový brok, řezaný drát, měděný brok, hliníkový brok, zinkový brok.