Domů » Filtrační Antracit N

Filtrační Antracit N

Charakteristika:

Materiál z tříděného a drceného antracitového uhlí, který je ponechaný v přirozeném stavu, rozemletý a přesátý, s nesmírně vysokou tvrdostí a odolností vůči oděru. Chemicky neutrální.

Obsah uhlíku – min. 90 %

Obsah popela – max 3 %

Vlhkost – cca 1 %

Provozní hustota – 720 kg/m3

Použití:

filtrace pitných, bazénových, průmyslových a odpadních vod

– samostatně nebo jako součást vícevrstvé filtrační náplně např. v kombinaci s filtračním pískem

– uplatňuje se při odstraňování suspendovaných látek z vody před dalšími technologiemi

– při dočištění odpadních vod filtrací

Balení:

Big bag 1 m3, pytle 50 l.

Skladování:

Skladovat na chladném, suchém, dobře větratelném místě v původním obalu nebo v uzavřených kontejnerech. Nesmí přijít do styku teplem nebo otevřeným plamenem.