Fluac – 650

Aktivní uhlí práškové
itnetwork.cz - programátorská sociální síť

Charakteristika:

Aktivní uhlí Fluac – 650  je sypké aktivní uhlí vyrobené z vyselektovaných druhů černého uhlí. Rozvinutá vnitřní struktura zajišťuje efektivní adsorpci a vysokou účinnost při odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů pocházejících ze spalin.

Měrný povrch (BET) – 650 m2/g

Jodové číslo – 650 mg/g

Velikost zrna – 95 % ≤0,09 mm, d50 0,025 mm

Sypná hmotnost – 500 kg/m3

Obsah popela ≤16 %

Obsah těkavých látek  5%

Vlhkost ≤5 %

Použití:

– odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů ze spalin

– při tepelném zpracování kalů

– při spalování odpadů

Balení:

Big bag 500 kg, 1000 kg,  pytle 25 kg.

Skladování:

Suchý sklad, na paletách. Dobře větraný prostor, 5–80oC.

COL-L 950

Aktivní uhlí Sorbotech
itnetwork.cz - programátorská sociální síť

Charakteristika:

Aktivní uhlí COL-L 950 je granulované aktivní uhlí vyrobené z vysoce kvalitního černého uhlí. Vysoká kvalita je zaručena pečlivou kontrolou vstupních surovin, toto aktivní uhlí se vyznačuje silnou adsorpční schopností, vysokou čistotou , tvrdostí a stabilitou zrn.

Splňuje hygienické požadavky podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

Měrný povrch (BET) – 1000 m2/g

Jodové číslo – 950 mg/g

Velikost zrna – 0,6–2,36 mm (8 x 30 mesh)

Sypná hmotnost – 500 kg/m3

Obsah popela  ≤15 %

Tvrdost min 90 %

Vlhkost ≤5 %

Použití:

– čištění pitné vody: zlepšuje barvu, chuť, vůni, odstraňuje pesticidy a huminové sloučeniny

– katalytické odstraňování zbytkového chloru a ozónu

– odbarvení potravinářských výrobků (např. cukr, glukóza)

– čištění parafínu a farmaceutického glycerinu

– čištění splašků

– odstraňování organických sloučenin při remediaci půdy

Balení:

Big bag 500 kg, pytle 25 kg.

Skladování:

Suchý sklad, na paletách. Dobře větraný prostor, 5–80oC.

COL-L 850

Aktivní uhlí Sorbotech
itnetwork.cz - programátorská sociální síť

Charakteristika:

Aktivní uhlí COL-L 850 je granulované aktivní uhlí vyrobené z vysoce kvalitního černého uhlí. Vysoká kvalita je zaručena pečlivou kontrolou vstupních surovin, toto aktivní uhlí se vyznačuje silnou adsorpční schopností, vysokou čistotou , tvrdostí a stabilitou zrn.

Splňuje hygienické požadavky podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

Měrný povrch (BET) – 900 m2/g

Jodové číslo – 850 mg/g

Velikost zrna – 0,6–2,36 mm (8 x 30 mesh)

Sypná hmotnost – 520 kg/m3

Obsah popela ≤15 %

Tvrdost 90 %

Vlhkost ≤5 %

Methylenová modř ≥195 mg/g

Použití:

– čištění pitné vody: zlepšuje barvu, chuť, vůni, odstraňuje pesticidy a huminové sloučeniny

– katalytické odstraňování zbytkového chloru a ozónu

– odbarvení potravinářských výrobků (např. cukr, glukóza)

– čištění parafínu a farmaceutického glycerinu

– čištění splašků

– odstraňování organických sloučenin při remediaci půdy

Balení:

Big bag 500 kg, pytle 25 kg.

Skladování:

Suchý sklad, na paletách. Dobře větraný prostor, 5–80oC.