6 komentárov
  1. Objemová hmotnosť je približne 1 600 kg/m3.

  2. Do detských pieskovísk doporučujeme prírodný kremičitý piesok zrnitosti 0,2 – 0,8 mm.

  3. Nami dodávaný piesok je praný a sušený, bez obsahu ílovitých častí. Pre Váš trávnik máme najvhodnejší piesok zrnitosti 0,2 – 2,0 mm. Táto vybraná zrnitosť zaručí tú najlepšiu starostlivosť. Pieskovanie trávniku je doporučené v množstve 4 – 6 l/m2 plochy.

  4. Áno, použité farebné pigmenty sú UV stabilné.

  5. Áno, nami dodávaný prírodný kremičitý piesok je tej najvyššej kvality, je praný, sušený a triedený. Je potrebné dodržať požiadavky na zrnitosť piesku podľa údajov výrobcu filtračného zariadenia.

  6. Napr. pre vrstvu hrúbky 10 mm je spotreba vápenca približne 15 kg/m2. Spotreba je ovplyvnená kvalitou podkladu a použitou frakciou.